model (2)mudel Seadme või protsessi matemaatiline esitusviis, mida kasutatakse analüüsil ja planeerimisel