database applicationandmebaasirakendus Andmebaasil põhinev sihtotstarbeline teenuste ja vahendite kogum