moiremuaree Arvutigraafikas nähtav pildimoonutus. Sellel võib olla mitu põhjust, näit. kui pooltoone skaneeritakse eraldusvõimega, mis pole kooskõlas printeri eraldusvõimega või kui üksteise peale on paigutatud mitu kõverjoonelist kujundit. Muareed võib põhjustada ka kuvari vale justeering