MCU (MicroController Unit)



mikrokontroller Ühe kiibi sisse ehitatud arvuti

Vt. ka computer on a chip