application (2)rakendus Infosüsteemi kasutusala, näit. raamatupidamine, protsessijuhtimine, joonestamine