server applicationserverrakendus Igasugune rakendusprogramm, mis töötab serveril, olgu siis tegemist klient/server-arhitektuuriga või mitte