run (2)sari Järjestikuste ühesuguse väärtusega elementide kogum