bloomingõhetus Vanemate digikaamerate CCD-maatriksites esinev nähtus, mis põhjustab moonutusi pikslite tasemel. Õhetus esineb siis, kui mõnes sensori elemendis tekkiv elektrilaeng ületab seadise salvestusvõimet ja laieneb naaberpikslitele. Eriti märgatav on õhetus väga heledasti valgustatud ala ja varju piiril.

Uuemates CCD-maatriksites on olemas õhetusevastased skeemid liigse laengu ärajuhtimiseks