EMS (Electronic Message Service)



elektrooniline sõnumiteenus Raadiosageduste spektri osa, mis on eraldatud elektrooniliseks sõnumivahetuseks üle digitaalsete satelliitsidesüsteemide