metal-air cellmetall-õhk element Vooluallikas, kus katoodina kasutatakse õhuhapnikku ja anoodina metalli, näit. tsinki või alumiiniumi. Õhuhapniku kasutamine võimaldab vähendada elemendi mõõtmeid ja saavutada suuremat energiatihedust. Metall-õhk elemente kasutatakse eriti väikeste nööppatareidena kuuldeaparaatides ja pealtkuulamisseadmetes.

Need patareid pole laetavad