silver oxide cellhõbeoksiidelement Vooluallikas, kus katoodina kasutatakse hõbeoksiidi, anoodina tsinki ja elektrolüüdina kaaliumhüdroksiidi. Hõbeoksiidelementidel on mõõdukalt kõrge energiatihedus js suhteliselt ühtlane pingekõver. Nad võimaldavad ka pikema aja jooksul suuremaid voole kui näit. metall-õhk elemendid. Hõbeda kõrge hinna tõttu kasutatakse hõbeoksiidelemente ainult eriotstarbeliste patareidena.

Hõbeoksiidelemendid pole laetavad