mercury oxide cellelavhõbeoksiidelement Vooluallikas, kus anoodina kasutatakse tsinki, katoodina elavhõbeoksiidi ja elektrolüüdina naatriumhüdroksiidi. Sarnaselt hõbeoksiidelementidaga on nende energiatihedus suhteliselt suur ja pingekõver ühtlane. Puudusteks on elavhõbeda kõrge hind ja mürgisus, mistõttu neid elemente kasutatakse eriotstarbeliste patareidena.

Elavhõbeoksiidelemendid pole laetavad