DCF (Design rules for Camera File system)DCF on JEIDA standard detsembrist 1998. Kasutab piltide salvestamiseks EXIF versiooni 2.1 (JPEG andmetihendus) ja defineerib reeglid pildifailidele nimede omistamiseks ja nende paigutamiseks kataloogidesse. DCF näeb ette, et kõik pildid on varustatud ka 160x120 piksli suuruste JPEG-vormingus pisipiltidega. DCF kataloogistruktuur nõuab, et pildifaili 8-tähelise nime 4 viimast märki oleksid numbrid 1 kuni 9999 ja et pildifailid oleksid paigutatud 8-täheliste nimedega kaustadesse. Kaustanimede kolm esimest märki peavad olema numbrid 100 kuni 999. Pildikaustad peavad olema paigutatud juurkataloogis asuvasse kataloogi "DCIM"