ASA (American Standards Association)Ameerika Standardiassotsiatsioon ANSI varasem nimetus.

Fotograafias kasutati Ameerikas valmistatud filmide tundlikkuse tähistamiseks ASA ühikuid, mis on ekvivalentsed tänapäeval kasutatavate ISO tundlikkuse ühikutega