FPN (Fixed Pattern Noise)püsijaotusega müra CCD- ja CMOS-pildisensorite juures esinev müraliik, mis on tingitud sensori pildielementide (pikslite) ebaühtlusest üle sensori pinna ja mida mõõdetakse protsentides väljundpingest. Erinevalt nt pimemürast on püsijaotusega müra ajas muutumatu (kõigil antud sensoriga tehtud fotodel on mürajaotus ühesugune). Iga sensoritüübi jaoks antakse püsijaotusega müra ülemine piir, mille sisse peavad mahtuma kõik antud tüüpi sensorid.