warm swappingsoelülitus Komponendi eemaldamine arvutist ja uue komponendi lisamine ilma arvuti toidet välja lülitamata. Sarnaneb kuumlülitusele, kuid erinevus seisneb selles, et soelülituse korral ei tohi eemaldatav eemaldatav seade parajasti funktsioneerida. Näit. kõvaketas ei tohi eemaldamise hetkel kirjutada ega lugeda

Vt. ka hot plugging