hot fix (1)



kuumparandus Vea kõrvaldamine töö käigus. Näit. kõvaketta riknenud sektori märgistamine ja andmete ümbervastendamine varusektoritele. Mõned SCSI draivid suudavad seda teha automaatselt, nii et ei kasutaja, opsüsteem ega isegi SCSI hostadapter ei tea sellest midagi

Vt. ka hot swap