toggletumbler

1) Kahe võimaliku olekuga menüükäsk või nupp. Igakordsel aktiveerimisel läheb tumbler ühest olekust teise.
2) Tumblerit kahe oleku vahel edasi-tagasi lülitama