short (short integer)lühike täisarv Programmeerimises tähistab täisarvulist muutujat. C-keeles kasutatakse lühikese täisarvu jaoks kaht baiti ja see võib olla märgiga (-32K kuni +32K) või märgita (64K).

Vt. ka long