long (long integer)pikk täisarv Programmerimises tähistab täisarvulist muutujat. C-keeles kasutatakse pika täisarvu väljendamiseks nelja baiti ja see võib olla märgiga (-2G kuni +2G) või märgita (4G).

Vt. ka short