termliige Infotehnoloogias matemaatilise avaldise või loogilise otsustuse liige