code (5)koodi kirjutama Kõnekeelne termin programmeerimise kohta