sh (SHell)UNIX’i käsk, mis kutsub välja teise kesta. Seda saab kasutada nagu pakkfaili kestana salvestatud käsujada täitmiseks