BXXP (Blocks EXtensible EXchange Protocol)IETF’i protokoll, mis on välja töötatud HTTP asendamiseks andmeedastusel Internetis. HTTP’l on suuri raskusi paljude erinevate meediumitüüpide samaaegsel edastamisel. BXXP võimaldab nt. samaaegset reaalajavestlust ja failiedastust, mida TCP/IP tegelikult toetab (seda võimalust kasutatakse nt. mitme veebirakenduse üheaegsel käitamisel).

BXXP võimaldab ka veakontrolli ja teostab muid sideprotokollile kohustuslikke põhifunktsioone. Mitut kanalit toetavate protokollide kirjutamine on tülikas tegevus ja kui see funktsioon on samasse kihti sisse ehitatud, siis peaks see tulevikus kiirendama veebipõhiste protokollide loomist.

BXXP mõtles välja Marshall Rose, kes aitas välja töötada ka POP3, SNMP ja SMTP protokolle