tab (1)



tabeldama Ekraanil kursorit määratud veergu (tabelduskohta) nihutama. ASCII märgistikus on olemas nii horisontaalne kui vertikaalne tabeldusmärk