tab stoptabelduskoht Väljastuspositsioon, millele siirdutakse tabulaatori abil