BI software (Business Intelligence software)äriteabetarkvara Tarkvara, mis võimaldab kasutajatel hõlpsamini saada kogu ettevõtet puudutavat teavet. Selliseid tooteid loetakse sammuks edasi võrreldes tüüpiliste nõustussüsteemidega, sest need seovad omavahel tihedamalt päringute esitamist, aruandlust, onlain-analüüsi, andmekaevandamist ja andmeaidastust.

On olemas terve rida tooteid, mis väidetavalt suudavad toime tulla äriteabetarkvara funktsioonidega, kuid igal juhul peavad need võimaldama kasutajatel kätte saada kogu vajalik teave oma organisatsiooni arvukatest andmebaasidest. Äriteabetarkvara peab võimaldama välja võtta tehinguid ja kokkuvõtteid, mida teil on vaja, ilma et te peaksite teadma selle teabe konkreetseid allikaid (millised andmebaasid, millised serverid jne).

Sõna "äriteave" on tegelikult 1990-ndate aastate termin 1970-ndate aastate juhtimisteabe süsteemide (MIS - Management Information System) ning 1980-ndate aastate nõustussüsteemide (DSS - Decision Support System) kohta. Juhtimisteabe süsteemid keeldusid sageli töötamast, sest riistvara polnud tollal piisavalt kiire ja tarkvara polnud piisavalt "tark". Järgnes tohutu arv DSS, EIS ja OLAP vahendeid, mis lisasid juurde funktsionaalsust, kuid sageli kujutasid endast lahendusi ainult mingile kitsale probleemile. Ariteabetakrvara tagab parema integreerituse ja kasutamislihtsuse.