PVC (Permanent Virtual Circuit)permanentne virtuaalühendus Tarkvaraga defineeritud loogiline ühendus FR-protokolli kasutava kaadriedastussüsteemi puhul. FR-protokolli omadus, mis teeb viimasest äärmiselt paindliku võrgutehnoloogia, on see, et kasutajad (firmad või teenusepakkujate kliendid) saavad ise defineerida loogilisi ühendusi ja nõutavaid ribalaiusi võrgusõlmede vahel ning jätta kaadriretranslaatori võrgutehnoloogia hooleks ettenähtud ühenduste moodustamise ja andmevoogude juhtimise füüsilises sidevõrgus. Võrgusõlmed ja etteantud ribalaius, mida nimetatakse kehtestatud infoedastuskiiruseks (CIR – Committed Information Rate), moodustavadki permanentse virtuaalühenduse, mis on määratud iga FR-võrgu seadme jaoks. Virtuaalühenduse ribalaius ei saa ületada antud sidevõrgu füüsilist ribalaiust. Tavaliselt kasutab mitu PVC’d üheaegselt ühtesid ja samu füüsilisi ühendusliine. Et hallata CIR’idega määratud muutuvaid ribalaiusi, kasutavad FR-võrgu seadmed statistilist multipleksimist.

PVC ja SVC (Switched Virtual Circuit) ainus erinevus on selles, et SVC kasutamisel tuleb iga uue sideseansi jaoks luua uus ühendus. Kui andmed on edastatud, siis SVC ühendus katkeb.