EIS (Executive Information System)tippjuhi infosüsteem Infosüsteem, mis konsolideerib ja võtab kokku organisatsioonis toimuvad tehingud. See annab tippjuhtidele igal ajal kogu neile vajaliku teabe nii organisatsioonisestest kui -välistest allikatest.

Kui EIS pakub ka võimalust andmetega manipuleerides prognoosida, mis juhtub ühe või teise otsuse tagajärjel, siis nimetatakse seda nõustussüsteemiks (DSS)