gate arrayventiilimaatriks, ventiilmaatriks Kiibi pooltoode, milles elementidevahelised ühendused on tegemata. Ventiilimaatriks koosneb põhielementidest, millest igaüks sisaldab teatud arvu transistore ja takisteid. Nendest elementidest (ventiilid, registrid jne) ja makrodest (keerulisemad, mitmest elemendist koosnevad liitelemendid) koostab konstruktor vajaliku funktsionaalsusega skeemi ning kiibivalmistaja poolt kaasapandud tarkvara genereerib vastavad maskid, mille abil tekitatakse elementide vahele elektrilised ühendused. Selliste pooltoodete kasutamine on eriti väiksemate tootepartiide puhul odavam ja kiirem kui spetsiaalsete kiipide projekteerimine ja valmistamine algusest peale