RS-449Geneeriline liidesestandard, mis defineerib 37 jalaga konnektori. See pole reaalselt eksisteeriv liides, vaid oli algselt mõeldud toetama RS-422 liidest tasakaalustatud signaalide puhul ja RS-423 liidest tasakaalustamata signaalide puhul ning sellest pidi saama RS-232 järglane