TTL (Transistor Transistor Logic)TTL-loogikaskeem Digitaalne mikroskeem, mis koosneb teatud kindlal viisil omavahel ühendatud bipolaarsetest transistoridest. TTL-loogika on olnud laialdaselt kasutusel digitaaltehnika alguspäevadest peale. TTL-määranguid kasutatakse mitmesuguste seadmete sisend- ja väljundportide juures ja see võimaldab eristada digitaalskeeme analoogskeemidest