childtütar Hierarhilises struktuuris vahetult madalamal astmel olija