parentema Hierarhilises struktuuris vahetult kõrgemal astmel olija