Microsoft CC-keele kompilaator ja arendussüsteem DOS’i ja Windows’i rakenduste tarvis firmalt Microsoft Corp. Windows’i keskkonnas programmeerimiseks on vajalik Windows Software Development Kit (SDK), mis kuulub komplekti.

Versioon 7.0 saab hakkama ka C++ keelega ja sisaldab Microsoft Foundation Class Library (MFC) versiooni 1.0 ja annab objektorienteeritud koodi alusraamistiku, millele ehitada rakendusi

Vt. ka Visual C++