MFC (Microsoft Foundation Class) Library)MFC-teek Klasside (objektorienteeritud programmeerimises kasutatavate üldistatud definitsioonide) kollektsioon, mida saab kasutada rakendusprogrammide kirjutamisel. See aitab programmeerijal aega võita, sest ta saab kasutada valmiskoode. MFC-teek annab ka üldise raamistiku rakendusprogrammide kirjutamiseks.

MFC-teegis on olemas klassid kõigi graafilise kasutajaliidese elementide (aknad, raamid, menüüd, tööriistaribad, olekuribad jne.) tarvis, andmebaasiliideste ehitamiseks, sündmuste (näit. teistest rakendustest saabuvate sõnumite) töötluseks, klaviatuuri- ja hiiresisendi töötluseks ning ActiveX komponentide loomiseks

MFC-teegi klassid on kirjutatud C++ programmikeeles.