memory dumpmälutõmmis Mälu sisu kuva või väljatrükk. Kui programm kokku jookseb, saab teha mälutõmmise, et uurida programmi olekut kokkujooksmise ajal. Programmeerija vaatab puhvermälude sisu, et näha, milliste andmetega programm parajasti töötas, kui kokkujooksmine aset leidis. Uuritakse ka loendureid, muutujaid, kommutaatoreid ja lippe.

Vt. ka brain dump