ASC X12 (Accredited Standards Committee X12)USA valitsuse ja äriringkondade esindajatest koosnev komitee, mis tegeleb elektroonilise andmevahetuse (EDI) standardite loomisega ja esitab neid ANSI’le kinnitamiseks ja levitamiseks