SCI (Scalable Coherent Interface)skaleeritav koherentliides Standardiga IEEE 1596 defineeritud punkt-punkliides ja protokollistik. SCI protokollid kasutavad 16-baidise päisega pakette, mis võivad sisaldada 16, 64 või 256 andmebaiti. Iga pakett on kaitstud 16-bitise CRC koodiga. Ühendus koosneb kahest samaaegselt töötavast ühesuunalisest liinist. Kiudoptiliste jadaliinide puhul on maksimaalne andmekiirus 1 Gbit/s ja vaskjuhtmetega rööpliinide puhul 1 GB/s.

Skaleeritavat koherentliidest kasutab peamiselt Sun Microsystems