driver (3)draiver Seadis (harilikult transistor), mis saadab signaale ülekandeliini või aktiveerib kuvariekraani pikslit