offset (3)eelpinge Analoogseadme (näit. võimendi) tööpunkti seadmiseks kasutatav alalispinge