bi-endiankaheotsaline Käib protsessorite jt. kiipide kohta, mida saab panna tööle nii "jämedaotsalises" kui "peeneotsalises" režiimis. Kaheotsaline on näit. PowerPC protsessor, mis võib töötada nii Windows NT (peeneotsaline) kui Mac OS/PPC opsüsteemiga (jämedaotsaline)

Vt. ka byte order