application generatorrakenduste generaator Tarkvara, mis genereerib rakendusprogramme ülesande kirjelduse alusel. See toimub kõrgemal tasemel ja on kasutaja jaoks lihtsam kui kõrgkeelte kasutamine. Üks lause või kirjeldav rida võib genereerida suure alamprogrammi või terve programmi. Siiski on rakenduste generaatoritel omad piirangud ja neid ei saa mitte alati kasutada. Keeruliste programmide väljatöötamiseks kasutatavad generaatorid võimaldavad lisaks lihtsamatele kirjeldustele ka if-then-else programmeerimist.

Rakenduste generaatorite ja raal-tarkvaratehnika (CASE) eesmärgiks on alati olnud programmide loomine nende kirjelduste alusel, mitte programmeerimise teel. Selliste kõrgsüsteemide probleemiks on asjaolu, et lõpptulemusena saadav kood on liiga aeglane ning mõningaid funktsioone ei saa üldse realiseerida. Seepärast kasutatakse kommertstarkvara loomisel selliseid süsteeme harva ja neid kasutatakse peamiselt äriteabesüsteemides ning sageli ainult programmide prototüüpide loomisel, mis hiljem C, C++ , Visual Basic või Java keeles ümber programmeeritakse.

Sedamööda, kuidas arvutid muutuvad järjest kiiremaks, on nad võimelised seedima ka kõrgtasemevahenditega genereeritud liigkoodi. Kuigi see päev pole veel kätte jõudnud, loodetakse, et enamik programmeerijaid hakkab tulevikus kasutama kõrgtaseme programmeerimisvahendeid ja traditsiooniline programmeerimine jääb väikese arvu kõrgelt kvalifitseeritud programmeerijate pärusmaaks