OS/2 WarpOpsüsteemi OS/2 kliendiversioon. Sellesse kuuluvad ka partnervõrgustamine, faksi- ja sideprogrammid, multimeediumi vaatamise ja toimetamise rakendused ning IBM Works (tekstitöötlus, tabelarvutus, andmebaasid jt. bürootööriistad).

OS/2 Warp tuli välja 1994.a. kui OS/2 Version 3.0 ning OS/2 for Windows ja OS/2 Version 2.1 järeltulijana. Algul vajas see ainult 8 MB mälu, mis oli tollal väga oluline.

Tegelikult eksisteeris algul kaks OS/2 Warp’i versiooni. Ühe jaoks oli vaja installeerida Windows 3.1 ja teine sisaldas Windows 3.1 modifitseeritud versiooni.