share



jagu Fail, kataloog, printer või muu ressurss, mis on tehtud ühiskasutatavaks teiste võrgus olevate kasutajatega