user-level securitykasutajataseme andmeturve Kasutajanimel põhinev faili, kataloogi, printeri või muu võrguressursi pääsu reguleerimine. Tagab parema kaitstuse kui jaotaseme turve, sest tuvastab iga kasutaja isiku. Kasutajataseme pääsuload on salvestatud keskserverisse ja neid haldab võrguülem