HDL (Hardware Description Language)riistvarakirjelduse keel Programmikeel, mida kasutatakse elektroonikaskeemi funktsioonide kirjeldamiseks dokumenteerimise, modelleerimise või loogilise sünteesi tarvis. On olemas terve hulk omandiõigusega kaitstud riistvarakirjelduse keeli, tähtsamad standardkeeled Verilog ja VHDL