Windows DNA (Distributed InterNet Architecture)Katustermin Microsoft’i firmavõrguarhitektuurile, mis oli sisse ehitatud Windows 2000 serveritarkvarasse. See sisaldab kõik alltoodud komponente, mis üheskoos tagavad organisatsioonile veebitehnoloogiat kasutava infrastruktuuri. Hüüdnimi "DNA" mõeldi 1997.a. välja Windows NT jaoks ja seda ei kasutata praegu kuigi sageli, v.a. siis, kui Microsoft’i tooteid võrreldakse hilisema .NET raamistikuga ning DNA tähendab siis ".NET’i-eelne"