RAC (Remote Access Concentrator)kaugpöörduskontsentraator Kaugpöördusserver, mis toetab üht või mitut T1 või E1 liini ning võimaldab vastu võtta mitut analoog- ja ISDN-kõnet üle üheainsa kommutaatori pordi. Kaugpöörduskontsentraatorid suudavad käidelda palju suuremaid kõnetihedusi kui tavalised kaugpöördusserverid. Nende juurde kuuluvad ka vastavad kommutatsiooniprotokollid, pääsuprotokollid ja modemipuuli vaste

Vt. ka RAS, RAR ja IAD