DSLAM (DSL Access Multiplexer)DSL-pöördusmultiplekser Telefonikeskjaamas paiknev ADSL-teenuse kommutaator, mis segustab kõneliikluse ja DSL-liikluse abonendi DSL-liinile. Samuti eraldab see üksteisest abonendi pooolt saabuvad kõne- ja andmesignaalid ning suunab need vastavatesse võrkudesse - kõnesignaalid tavalisse telefonivõrku ja andmesignaalid Internetiga ühendatud andmesidevõrku.

Kui internetiühendus toimub kaabeltelevisiooni võrgu kaudu, siis vastab DSL-pöördusmultiplekserile CMTS